Zamówienie

Zamówienie

MOTIV VIP MUSIC

Uwaga! Wysłanie zamówienia do zespołu MOTIV VIP MUSIC oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej.
Przesłanie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy.

Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania formularza umowy oraz zapłaty zadatku.

W przypadku braku zapłaty zadatku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia,

zamówienie poczytuje się za anulowane a termin nie podlega rezerwacji.

Proszę o następujące dane do umowy I z osobna dane klientów: Pani Młodej i Pana Młodego oraz jeśli taka występuje,
osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu klientów.

Proszę o wskazanie W POLU „Informacje Uzupełniające”, czy umowa o świadczenie obsługi muzycznej podpisana zostanie w siedzibie Zespołu (ul. Ogrodowa 4, 42-274 Konopiska). Jeśli nie istnieje możliwość podpisania umowy w siedzibie zespołu, uprzejmie proszę o wskazanie, czy formularz umowy powinien zostać do Państwa przesłany przesyłką pocztową (list polecony) czy też drogą elektroniczną (format .pdf) – zgodnie z Regulaminem zawierania umówi oraz świadczenia obsługi muzycznej MOTIV VIP MUSIC.

Podane wyżej dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Grzegorza Polaka w celu wypisania umowy.

Przesłanie niniejszego formularza oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej.
Powyższe związane jest z zarezerwowaniem podanego terminu.
Umowa powyższa zawarta zostanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Umowę uważa się za zawartą jedynie w przypadku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy, niniejsze zamówienie ulega anulowaniu, a rezerwacja terminu przestaje obowiązywać.

Przed podpisaniem umowy, proszę zapoznać się z Regulaminem zawierania umowy oraz świadczenia obsługi muzycznej przez zespół MOTIV VIP MUSIC, dostępny na stronie internetowej: zespol-motiv.com

Przewiń do góry